Learn Dutch Breda
Dutch course
Teacher
Reviews
Integration Exams
cv Linde Meijer
Contact
LinksKlachtenregeling

 

Het kan voorkomen dat een cursist niet helemaal tevreden is over de gevolgde cursus bij Alles voor Taal. De cursisten hebben recht op een serieuze behandeling van een klacht. Om dit recht te waarborgen hanteren wij een klachtenregeling. Ontevredenheid of het ergens niet mee eens zijn hoeft niet te leiden tot een klacht, maar als u er met de betrokken persoon niet uitkomt is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven.

E-mail uw klacht vervolgens naar info@allesvoortaal.com.

De volgende procedure volgen wij na het in ontvangst nemen van uw klacht:

  1. Binnen 2 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  2. Binnen 4 weken is er communicatie over het eventueel niet in behandeling nemen van uw klacht.
  3. Binnen 6 weken wordt uw klacht afgehandeld door een onafhankelijke commissie.

Mochten wij samen niet tot een voor u aanvaardbare oplossing komen, dan kunnen wij uw klacht overhandigen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar (College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk).

Definitie van een klacht: "Een klacht is iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Alles voor Taal.’

Zie voor uitgebreide informatie de klachtenregeling van Alles voor Taal:

Klachtenregeling Alles voor Taal.pdf
Download

 

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Alles voor Taal 2016.pdf
Download

TerugVerder
EasyDutch - Learning Dutch in Breda
info@easydutch.training